fb
hlavička OK BET

Ceník betonu a dopravy

Betonové směsi

Druh betonu
dle ČSN EN 206+A1+ČSN P 73 2404
Konzistence Cena Kč/m³
bez DPH 21%
Cena Kč/m³
včetně DPH 21%
C -/5 X0 S1-S2 1 310 Kč 1 585 Kč
C -/5 X0 S3 1 360 Kč 1 646 Kč
C -/7,5 X0 S1-S2 1 350 Kč 1 634 Kč
C -/7,5 X0 S3 1 390 Kč 1 682 Kč
C 8/10 X0 S1-S2 1 410 Kč 1 706 Kč
C 8/10 X0 S3 1 460 Kč 1 767 Kč
C 12/15 X0 S1-S2 1 520 Kč 1 839 Kč
C 12/15 X0 S3-S4 1 590 Kč 1 924 Kč
C 16/20 X0 S1-S2 1 690 Kč 2 045 Kč
C 16/20 X0, XC1-2 S3-S4 1 790 Kč 2 166 Kč
C 20/25 X0, XC1-2 S1-S2 1 850 Kč 2 239 Kč
C 20/25 X0, XC1-3 S3-S4 1 940 Kč 2 347 Kč
C 25/30 X0, XC1-2, XD1, XF1, XA1 S2 2 020 Kč 2 444 Kč
C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2 S3-S4 2 090 Kč 2 529 Kč
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 S3-S4 2 350 Kč 2 844 Kč
C 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-2, XA1-2 S3-S4 2 470 Kč 2 989 Kč
C 40/50 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-2, XA1-2 S3-S4 2 590 Kč 3 134 Kč
C 45/55 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-2, XA1-2 S3-S4 2 710 Kč 3 279 Kč

Provzdušněné betony

Druh betonu
dle ČSN EN 206+A1+ČSN P 73 2404
Konzistence Cena Kč/m³
bez DPH 21%
Cena Kč/m³
včetně DPH 21%
C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF2-3, XA1-2 S3-4 2 340 Kč 2 831 Kč
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 S3-4 2 610 Kč 3 158 Kč

Cementové mazaniny (potěry) Dmax 4mm

Druh betonu
dle TN SVB ČR 02-2006
Konzistence Cena Kč/m³
bez DPH 21%
Cena Kč/m³
včetně DPH 21%
P 150 (cementový potěr) S1-S2 1 400 Kč 1 694 Kč
P 250 (cementový potěr) S1-S2 1 510 Kč 1 827 Kč
P 250 (cementový potěr) S1-S4 1 530 Kč 1 851 Kč
P 300 (cementový potěr) S1-S4 1 630 Kč 1 972 Kč
P 350 (cementový potěr) S1-S4 1 740 Kč 2 105 Kč
P 400 (cementový potěr) S1-S4 1 850 Kč 2 239 Kč
P 500 (cementový potěr) S1-S4 2 110 Kč 2 553 Kč

Speciální betony

Druh betonu
dle ČSN EN 206+A1+ČSN EN 998-2
Konzistence Cena Kč/m³
bez DPH 21%
Cena Kč/m³
včetně DPH 21%
KSC I. - kamenivo zpevněné cementem S1-S2 1 200 Kč 1 452 Kč
KSC II. - kamenivo zpevněné cementem S1-S2 1 150 Kč 1 392 Kč
MC 5 /Dmax 4/ - maltová směs S2 2 020 Kč 2 444 Kč
MC 10 /Dmax 4/ - maltová směs S2 2 140 Kč 2 589 Kč

Přísady do betonu a služby

Cena bez DPH 21% Cena včetně DPH 21%
Krystalizační přísada /vodotěsnost/ Kč/m³ 380 Kč 460 Kč
Urychlovač tuhnutí Kč/m³ 90 Kč 109 Kč
Zpomalovač tuhnutí Kč/m³ 70 Kč 85 Kč
Přípl za výrobu v zim. obd. od 15.11. do 15.3 Kč/m³ 80 Kč 97 Kč
Příplatek za výrobu z kam. Dmax 8 mm Kč/m³ 50 Kč 61 Kč
Příplatek za výrobu z kam. Dmax 16 mm Kč/m³ 30 Kč 36 Kč
Polypropylénové vlákno Kč/m³ 250 Kč 303 Kč
Superplastifikátor - podlahové topení Kč/m³ 120 Kč 145 Kč
Půjčovné za 1ks maltové vaničky Kč/měsíc 500 Kč 605 Kč
Poplatek za ztrátu nebo poškoz. vaničky Kč/ks 3 300 Kč 3 993 Kč

* Konstrukční betony jsou v základě vyráběny z kameniv do velikosti Dmax 22 mm

* Nakládka zavlhlého betonu nakladačem je zpoplatněna manipulačním poplatkem

* Druhy betonů neuvedené v tomto ceníku, dodáváme po upřesnění požadovaných vlastností


* Při odběru většího množství betonu lze dohodnout množstevní slevy

Doprava sklápěč

Km pásmo Cena bez DPH 21% Cena včetně DPH 21%
0-4 300 Kč 363 Kč
4-6 370 Kč 448 Kč
6-8 450 Kč 490 Kč
8-10 490 Kč 592 Kč
10-12 580 Kč 702 Kč
12-15 670 Kč 811 Kč
15-18 790 Kč 956 Kč
18-21 940 Kč 1 137 Kč
21-25 1 130 Kč 1 367 Kč
25-30 1 370 Kč 1 658 Kč

Doprava autodomíchávač - obj. 4m³

Km pásmo Cena bez DPH 21% Cena včetně DPH 21%
0-4 550 Kč 666 Kč
4-6 840 Kč 1 016 Kč
6-9 990 Kč 1 198 Kč
9-12 1 220 Kč 1 476 Kč
12-15 1 540 Kč 1 863 Kč
15-18 1 860 Kč 2 251 Kč
18-21 2 150 Kč 2 602 Kč
21-25 2 500 Kč 3 025 Kč
25-30 2 850 Kč 3 449 Kč
30-35 3 200 Kč 3 872 Kč

* prodávající si vyhrazuje právo navýšit ceny dopravy o případné mýtné

* za likvidaci neodebrané (nadbytečné) betonové směsi účtujeme 990 Kč/m3 bez DPH

* při přepravě předmětů vyžadující složitější nakládku a vykládku bude účtován manipulační poplatek

* za dopravu skláp. do vzdálenosti, která není uvedena v tabulce bude účtováno 30Kč/km bez DPH 21%

Čerpání betonů - čerpadlo s domíchávačem CIFA 28m

Úkony čerpadla Cena bez DPH 21% Cena s DPH 21%
Doprava čerpadla na stavbu a zpět - paušálně do 5 km 900 Kč 1 089 Kč
Příprava čerpadla na výkon /stabilizace a rozbalení ramene/ 1 050 Kč 1 271 Kč
Manipulace po výkonu /zbavení potrubí betonu a složení ramene/ 1 050 Kč 1 271 Kč
Výkon čerpadla /čerpání betonu/ - cena za 1 hodinu 2 100 Kč 2 541 Kč
Cena za přečerpaný m³ betonové směsi 0 Kč 0 Kč
Najížděcí přísada pro započetí čerpání - Addiment 500 Kč 605 Kč
Vysokotlaká gumová hadice /prodloužení dosahu/ - Kč/bm/den 130 Kč 157 Kč
Použití zpomalovacího kolene 300 Kč 363 Kč
Nemožnost mytí čerpadla na staveništi 500 Kč 605 Kč

Čerpání betonů - čerpadlo Putzmeister 36m

Úkony čerpadla Cena bez DPH 21% Cena s DPH 21%
Doprava čerpadla na stavbu a zpět - paušálně do 10 km 900 Kč 1 089 Kč
Příprava čerpadla na výkon /stabilizace a rozbalení ramene/ 1 150 Kč 1 392 Kč
Manipulace po výkonu /zbavení potrubí betonu a složení ramene/ 1 150 Kč 1 392 Kč
Výkon čerpadla /čerpání betonu/ - cena za 1 hodinu 2 300 Kč 2 783 Kč
Cena za přečerpaný m³ betonové směsi 35 Kč 42 Kč
Najížděcí přísada pro započetí čerpání - Addiment 500 Kč 605 Kč
Vysokotlaká gumová hadice /prodloužení dosahu/ - Kč/bm/den 130 Kč 157 Kč
Přídavné ocelové potrubí /prodloužení dosahu/ - Kč/bm/den 110 Kč 133 Kč
Použití zpomalovacího kolene 300 Kč 363 Kč
Nemožnost mytí čerpadla na staveništi 500 Kč 605 Kč

* Účtovaný čas za čerpání betonu je počítán od příjezdu čerpadla na staveniště do jeho odjezdu

* Při použití prodlužovacích vysokotlakých hadic, zajišťuje kupující manipulaci svými pracovníky pod odborným dohledem obsluhy čerpadla

* Při dopravě čerpadla CIFA 28m do vzdálenosti nad 5km bude účtováno 90 Kč/km bez DPH

* Při dopravě čerpadla PM 36m do vzdálenosti nad 10km bude účtováno 50 Kč/km bez DPH

* Kupující zajišťuje potřebný zábor chodníku nebo veřejné komunikace pro čerpadlo a autodomíchávač

* Čerpadlo je třeba objednat tel. nebo osobně na dispečinku nejp. 2 pracovní dny před jeho nasazením

Sypký materiál

Cena Kč/m³
bez DPH 21%
Cena Kč/m³
včetně DPH 21%
Betonářský písek 0/4mm 600 Kč 726 Kč
Maltový písek těžený 0/2mm 600 Kč 726 Kč
Těžené kamenivo 4/8mm - kačírek 800 Kč 968 Kč
Těžené kamenivo 8/16mm - kačírek 700 Kč 847 Kč
Těžené kamenivo 11/22mm - kačírek 700 Kč 847 Kč
Drcené kameni 4/8mm - lom 800 Kč 968 Kč
Drcené kamenivo 8/16mm - lom 700 Kč 847 Kč
Drcené kamenivo 11/22mm - lom 700 Kč 847 Kč
Drcené kamenivo 16/32 mm - lom 700 Kč 847 Kč

Betonové prefabrikáty (dle aktuál.nabídky)

Cena Kč/ks
bez DPH 21%
Cena Kč/ks
včetně DPH 21%
Skruž studniční 100/50 zámková 950 Kč 1 150 Kč
Skruž studniční 100/30 zámková 810 Kč 980 Kč
Skruž zámková 80/50 zámková 790 Kč 956 Kč
Skruž zámková 80/30 zámková 640 Kč 774 Kč
Zákrytová deska 125/5 dvoudílná 850 Kč 1 029 Kč
Zákrytová deska 100/5 dvoudílná 750 Kč 908 Kč
Zákrytová deska 125/5 jednodílná plná 800 Kč 968 Kč
Zákrytová deska 100/5 jednodílná plná 700 Kč 847 Kč
Zákrytová deska 125/10 s otovorem 60x60 920 Kč 1 113 Kč
Obrubník silniční 200 Kč 242 Kč
Žlabovnice silniční 210 Kč 254 Kč
Dlaždice 50x50 180 Kč 218 Kč

Nabídka betony

  • širokou škálu betonů
  • čerstvé betonové směsi
  • výroby betonu a zavlhlých směsí

Nabídka doprava, služby

  • rozvoz betonových směsí
  • zapůjčení systémového bednění
  • dodávka armatury do betonu

Nabídka výrobky z betonu

  • silniční obrubníky betonové dlaždice
  • čerstvé betonové směsi
  • výroby transportbetonu