fb
hlavička OK BET

Ceník betonu a dopravy - platný od 1.1.2024

Betonové směsi

Druh betonu
dle ČSN EN 206+A1+ČSN P 73 2404
Konzistence Cena Kč/m³
bez DPH 21%
Cena Kč/m³
včetně DPH 21%
C -/5 X0 S1-S2 1 910 Kč 2 311 Kč
C -/5 X0 S3 1 960 Kč 2 372 Kč
C 8/10 X0 S1-S2 2 190 Kč 2 650 Kč
C 8/10 X0 S3 2 240 Kč 2 710 Kč
C 12/15 X0 S1-S2 2 300 Kč 2 783 Kč
C 12/15 X0 S3-S4 2 360 Kč 2 856 Kč
C 16/20 X0 S1-S2 2 450 Kč 2 965 Kč
C 16/20 X0, XC1-2 S3-S4 2 510 Kč 3 037 Kč
C 20/25 X0, XC1-2 S1-S2 2 610 Kč 3 158 Kč
C 20/25 X0, XC1-3 S3-S4 2 670 Kč 3 231 Kč
C 25/30 X0, XC1-2, XD1, XF1, XA1 S2 2 790 Kč 3 376 Kč
C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2 S3-S4 2 850 Kč 3 449 Kč
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 S3-S4 3 090 Kč 3 739 Kč
C 35/45 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-2, XA1-2 S3-S4 3 490 Kč 4 223 Kč

Provzdušněné betony

Druh betonu
dle ČSN EN 206+A1+ČSN P 73 2404
Konzistence Cena Kč/m³
bez DPH 21%
Cena Kč/m³
včetně DPH 21%
C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF2-3, XA1-2 S3-4 3 140 Kč 3 799 Kč
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1-4, XA1-3 S3-4 3 590 Kč 4 344 Kč

Cementové mazaniny (potěry) Dmax 4mm

Druh betonu
dle TN SVB ČR 02-2006
Konzistence Cena Kč/m³
bez DPH 21%
Cena Kč/m³
včetně DPH 21%
P 150 (cementový potěr) S1-S2 1 990 Kč 2 408 Kč
P 250 (cementový potěr) S1-S2 2 190 Kč 2 650 Kč
P 300 (cementový potěr) S1-S4 2 340 Kč 2 831 Kč
P 350 (cementový potěr) S1-S4 2 440 Kč 2 952 Kč
P 400 (cementový potěr) S1-S4 2 650 Kč 3 207 Kč
P 500 (cementový potěr) S1-S4 2 970 Kč 3 594 Kč

Speciální betony

Druh betonu
dle ČSN EN 206+A1+ČSN EN 998-2
Konzistence Cena Kč/m³
bez DPH 21%
Cena Kč/m³
včetně DPH 21%
KSC I. - kamenivo zpevněné cementem S1-S2 1 690 Kč 2 045 Kč
KSC II. - kamenivo zpevněné cementem S1-S2 1 540 Kč 1 863 Kč
MC 5 /Dmax 4/ - maltová směs S2 2 360 Kč 2 855 Kč
MC 10 /Dmax 4/ - maltová směs S2 2 470 Kč 2 988 Kč

Přísady do betonu a služby

Cena bez DPH 21% Cena včetně DPH 21%
Krystalizační přísada /vodotěsnost/ Kč/m³ 480 Kč 580 Kč
Urychlovač tuhnutí Kč/m³ 100 Kč 121 Kč
Zpomalovač tuhnutí Kč/m³ 90 Kč 109 Kč
Přípl za výrobu v zim. obd. od 15.11. do 15.3 Kč/m³ 100 Kč 121 Kč
Příplatek za výrobu z kam. Dmax 8 mm Kč/m³ 80 Kč 97 Kč
Příplatek za výrobu z kam. Dmax 16 mm Kč/m³ 30 Kč 36 Kč
Polypropylénové vlákno Kč/m³ 250 Kč 303 Kč
Superplastifikátor - podlahové topení Kč/m³ 150 Kč 182 Kč

* Konstrukční betony jsou v základě vyráběny z kameniv do velikosti Dmax 22 mm

* Nakládka zavlhlého betonu nakladačem je zpoplatněna manipulačním poplatkem

* Druhy betonů neuvedené v tomto ceníku, dodáváme po upřesnění požadovaných vlastností


* Při odběru většího množství betonu lze dohodnout množstevní slevy

Doprava sklápěč

Km pásmo Cena bez DPH 21% Cena včetně DPH 21%
0-4 450 Kč 545 Kč
4-6 500 Kč 605 Kč
6-8 550 Kč 666 Kč
8-10 650 Kč 787 Kč
10-12 700 Kč 847 Kč
12-15 850 Kč 1 029 Kč
15-18 1 000 Kč 1 210 Kč
18-21 1 200 Kč 1 452 Kč
21-25 1 450 Kč 1 755 Kč
25-30 1 650 Kč 1 997 Kč

Doprava autodomíchávač - obj. 4m³

Km pásmo Cena bez DPH 21% Cena včetně DPH 21%
0-4 650 Kč 787 Kč
4-6 950 Kč 1 150 Kč
6-9 1 100 Kč 1 331 Kč
9-12 1 300 Kč 1 573 Kč
12-15 1 650 Kč 1 997 Kč
15-18 1 980 Kč 2 396 Kč
18-21 2 250 Kč 2 723 Kč
21-25 2 600 Kč 3 146 Kč
25-30 2 950 Kč 3 570 Kč
30-35 3 300 Kč 3 993 Kč

* prodávající si vyhrazuje právo navýšit ceny dopravy o případné mýtné

* za likvidaci neodebrané (nadbytečné) betonové směsi účtujeme 990 Kč/m3 bez DPH

* při přepravě předmětů vyžadující složitější nakládku a vykládku bude účtován manipulační poplatek

* za dopravu skláp. do vzdálenosti, která není uvedena v tabulce bude účtováno 30Kč/km bez DPH 21%

Čerpání betonů - čerpadlo s domíchávačem CIFA 28m

Úkony čerpadla Cena bez DPH 21% Cena s DPH 21%
Doprava čerpadla na stavbu a zpět - paušálně do 5 km 1 000 Kč 1 210 Kč
Příprava čerpadla na výkon /stabilizace a rozbalení ramene/ 1 200 Kč 1 452 Kč
Manipulace po výkonu /zbavení potrubí betonu a složení ramene/ 1 200 Kč 1 452 Kč
Výkon čerpadla /čerpání betonu/ - cena za 1 hodinu 2 400 Kč 2 904 Kč
Cena za přečerpaný m³ betonové směsi 0 Kč 0 Kč
Najížděcí přísada pro započetí čerpání - Addiment 600 Kč 726 Kč
Vysokotlaká gumová hadice /prodloužení dosahu/ - Kč/bm/den 130 Kč 157 Kč
Použití zpomalovacího kolene 300 Kč 363 Kč
Nemožnost mytí čerpadla na staveništi 500 Kč 605 Kč

Čerpání betonů - čerpadlo Putzmeister 36m

Úkony čerpadla Cena bez DPH 21% Cena s DPH 21%
Doprava čerpadla na stavbu a zpět - paušálně do 10 km 1 200 Kč 1 452 Kč
Příprava čerpadla na výkon /stabilizace a rozbalení ramene/ 1 300 Kč 1 573 Kč
Manipulace po výkonu /zbavení potrubí betonu a složení ramene/ 1 300 Kč 1 573 Kč
Výkon čerpadla /čerpání betonu/ - cena za 1 hodinu 2 600 Kč 3 146 Kč
Cena za přečerpaný m³ betonové směsi 35 Kč 42 Kč
Najížděcí přísada pro započetí čerpání - Addiment 600 Kč 726 Kč
Vysokotlaká gumová hadice /prodloužení dosahu/ - Kč/bm/den 130 Kč 157 Kč
Přídavné ocelové potrubí /prodloužení dosahu/ - Kč/bm/den 110 Kč 133 Kč
Použití zpomalovacího kolene 300 Kč 363 Kč
Nemožnost mytí čerpadla na staveništi 500 Kč 605 Kč

* Účtovaný čas za čerpání betonu je počítán od příjezdu čerpadla na staveniště do jeho odjezdu

* Při použití prodlužovacích vysokotlakých hadic, zajišťuje kupující manipulaci svými pracovníky pod odborným dohledem obsluhy čerpadla

* Při dopravě čerpadla CIFA 28m do vzdálenosti nad 5km bude účtováno 90 Kč/km bez DPH

* Při dopravě čerpadla PM 36m do vzdálenosti nad 10km bude účtováno 90 Kč/km bez DPH

* Kupující zajišťuje potřebný zábor chodníku nebo veřejné komunikace pro čerpadlo a autodomíchávač

* Čerpadlo je třeba objednat tel. nebo osobně na dispečinku nejp. 2 pracovní dny před jeho nasazením

Sypký materiál

Cena Kč/m³
bez DPH 21%
Cena Kč/m³
včetně DPH 21%
Betonářský písek 0/4 - praný 850 Kč 1 029 Kč
Maltový písek 0/2 - těžený 850 Kč 1 029 Kč
Zásypový písek 550 Kč 666 Kč
Těžené kamenivo 4/8 1 200 Kč 1 452 Kč
Těžené kamenivo 8/16 1 000 Kč 1 210 Kč
Těžené kamenivo 11/22 1 000 Kč 1 210 Kč
Drcené kamenivo 4/8 1 300 Kč 1 573 Kč
Drcené kamenivo 8/16 1 000 Kč 1 210 Kč
Drcené kamenivo 11/22 1 000 Kč 1 210 Kč
Drcené kamenivo 16/32 1 000 Kč 1 210 Kč

Nabídka betony

  • širokou škálu betonů
  • čerstvé betonové směsi
  • výroby betonu a zavlhlých směsí

Nabídka doprava, služby

  • rozvoz betonových směsí
  • zapůjčení systémového bednění
  • dodávka armatury do betonu

Nabídka výrobky z betonu

  • silniční obrubníky betonové dlaždice
  • čerstvé betonové směsi
  • výroby transportbetonu