fb
hlavička OK BET

Nápověda

Nápověda výběru betonových směsí

Jak dále zpracovat čerstvý beton?

Pokud objednáte čerstvý transportbeton, směs je připravená k přímému ukládání a kontrolovanému tvrdnutí. Dopravu zajišťují domíchávací mixy a směs je možno čerpat. Pokud jste si ale objednali betonovou směs v zavlhlé sypké konzistenci, je třeba s ní nakládat jako s polotovarem určenému k dalšímu zpracování. Směs je třeba domíchat vodou do požadované konzistence a řádně promíchat všechny její složky, které mohla doprava přirozenými fyzikálními vlivy oddělit. Poté je směs připravena k uložení a kontrolovanému tvrdnutí. Ideální teplota pro tuhnutí betonu je okolo 22 stupňů bez slunce a větru.

Správné tuhnutí betonu?

Beton Vám byl dodán ve vysoké kvalitě. Pamatujte, že kontrolované a správné tuhnutí je velmi důležité pro udržení požadovaných vlastností tohoto betonu. Beton v podstatě vyzrává a postupem času dosahuje stále větší tvrdosti. Jakékoliv urychlení tohoto procesu může snížit jeho konečnou pevnost, popřípadě způsobit praskliny v povrchu, pokud neprobíhá ve všech částech stejně pomalu. Samotná reakce tuhnutí pohlcuje vodu a vytváří teplo. Proto ji musíme neustále dodávat, aby tuhnutí správně pokračovalo všude stejnou rychlostí. Suchá místa na povrchu jsou nežádoucím projevem. Tím že povrch betonu během prvních několik dní tuhnutí udržujeme stále mokrý, popřípadě ho zakrytím plachtami chráníme před vysušováním větrem a sluncem, napomáháme požadovanému průběhu správného a pozvolného tuhnutí ve všech jeho částech stejně. Tím vznikne pevný monolit.

Jaký nejmenší objem betonové směsi je možné objednat?

Minimální objem pro namíchání betonové směsi je 0,33m3. Všechny další objemy nad uvedenou nejmenší hodnotu jsou již volitelné zákazníkem dle potřeby.

Jak objednat betonové směsi?

V případě menších odběrů - tj. do 20m3 betonové směsi,lze objednávku učinit telefonicky a dohodnout s dispečerem betonárny příslušný termín, místo a množství dodávaného materiálu. Pokud by mělo být objednávané množství větší nebo by se jednalo o dlouhodobější spolupráci, je ideální zaslat poptávku s konkrétními údaji, pro kterou bude vytvořena konkrétní cenová nabídka s uvedením slevy vztažené k celému objemu. Případně tuto záležitost projednat osobně na betonárně, aby dodávky vyhovovaly harmonogramu stavby.

Kdy je třeba objednat beton?

Pokud se jedná o menší odběry betonových směsí, případně jiných sypkých materiálů - tj. do 20m3, je ideální tuto objednávku učinit jeden den předem. V případě odběru většího objemu je z hlediska dodržení Vámi poptávaného času dodání je nutné učinit objednávku s předstihem 2 dní.

Jak provádíme čerpání betonu?

Naše betonárna disponuje vlastními čerpadly o délce ramene 28m a 36m. Samozřejmě jsme schopni zajistit zákazníkovi také další typy čerpadel o délce ramene až 52m. Službu - čerpání betonu je však nutné objednávat 2 pracovní dny předem, aby bylo možné dodržet požadavek na termín uskutečnění zakázky a celá realizace proběhla hladce k vaší spokojenosti. Informujte se u nás, které druhy betonu lze čerpat.

Nabídka betony

  • širokou škálu betonů
  • čerstvé betonové směsi
  • výroby betonu a zavlhlých směsí

Nabídka doprava, služby

  • rozvoz betonových směsí
  • zapůjčení systémového bednění
  • dodávka armatury do betonu

Nabídka výrobky z betonu

  • silniční obrubníky betonové dlaždice
  • čerstvé betonové směsi
  • výroby transportbetonu